Drodzy rodzice, opiekunowie i podopieczni!

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i w związku z napływającymi informacjami o sytuacji epidemiologicznej dotyczącej COVID-19 zdecydowaliśmy

o zawieszeniu zajęć warsztatowych w naszym WTZ Żarnów od 12.03.2020 r. do odwołania.