reh_pan

Zadaniem rehabilitacji jest usprawnianie podopiecznych i przygotowanie ich do pracy w pozostałych pracowniach. Zajęcia w tej pracowni obejmują ćwiczenia ogólnokondycyjne oraz indywidualne ćwiczenia. W ramach wykonywanych ćwiczeń uczestnicy otrzymają do dyspozycji: drabinki gimnastyczne, materace, rower treningowy, orbitrek, UGUL z osprzętem, stół do masażu oraz inny drobny sprzęt rehabilitacyjny np. piłki lekarskie.

Zajęcia w Sali rehabilitacyjnej prowadzone przez rehabilitanta pozwolą rozładować emocje, rozluźnić i odprężyć się od typowych zajęć tematycznych. W pracowni wykonywane będą różnorodne ćwiczenia fizyczne, gimnastyka, zajęcia usprawniające motorykę ciała. Udział w zajęciach pozwali uczestnikom dbać o swoją kondycję fizyczną, jak również nauczy prozdrowotnego trybu życia.

Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany będzie do możliwości psychofizycznych uczestników. Każdy uczestnik będzie posiadał indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych. Poziom i tematyka zajęć dostosowana będzie do stanu zdrowia i możliwości osób w nich biorących udział.

Najczęściej stosowanymi zajęciami będą:

1. Ćwiczenia bierne,

2.Ćwiczenia manualne rąk z przyborami,

3.Ćwiczenia i masaż dłoni i stóp,

4.Jazda na rowerku, ćwiczenia na orbitreku

5.Wykonywanie masażu klasycznego

6.Ćwiczenia korekcyjne,

7.Ćwiczenia ogólnousprawniające,

8.Gimnastyka poranna, ćwiczenia na drabinkach,

9. Gry i zabawy z piłką, gry i zabawy ruchowe,

10. Szeroko pojmowane zajęcia sportowo- rekreacyjne.

 

BIP WTZ Gmina Żarnów